ÁSZF

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Jelen szabályzat hatálya a (www.bestmakeupstore.hu) honlapon (“Honlap”) és aldomainjein történő ajánlattételre és értékesítésre terjed ki. Jelen szabályzat folyamatosan elérhető a következő weboldalról: (www.bestmakeupstore.hu).
1.2. A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Ön, mint megrendelő minél egyszerűbben megtalálhassa és megvásárolhassa a keresett terméket. Az áruház funkcióit elsősorban a személyes vásárlás során is felmerülő igényekhez igazítottuk. A termékek kiválasztásához igyekszünk Önnek a lehető legtöbb információt nyújtani.
A terméktájékoztató a mindenkori gyártótól származik, tartalmáért ezért nem tudunk felelősséget vállalni. A rendelt termék használati utasítását használat előtt feltétlenül olvassa el és kérjük, hogy tartsa az előírt alkalmazást.
A megjelenített termékek kizárólag online, házhoz szállítással rendelhetőek meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (27%), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, kivéve ha ez külön akció keretében meghirdetésre kerül.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
1.3. A jelen szerződés Magyarországon jön létre, nyelve magyar és arra a magyar jog az irányadó.


2. A KERESKEDŐ ADATAI

Neve:  BEST MAKEUP STORE 
Cím: 1147 Budapest, Öv utca 135. szám 1. em. 3. ajtó
Rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: bestmakeupstore@gmail.com 
Cégjegyzékszáma:  01 09 298843
Adószáma: 25963430-2-42. 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Telefonszáma: +36 1 612 1176
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 
A webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis-kezelés pusztán a termékek megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás - , nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.


3. TERMÉKEK

3.1. A termékekre vonatkozó adatok a Honlapon elérhetőek; az adatok a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően kerültek feltüntetésre.
9. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatni a fogyasztót
a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
b) a vállalkozás nevéről, a vállalkozás székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címéről;
c) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről), vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;
d) a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről;
f) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;
g) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;
h) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
i) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
j) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.
(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak.
(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.
3.2. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a Honlapon a termékekre vonatkozóan megjelenő részletek, leírások és képek a rögzítés időpontjában pontosak és hibátlanok legyek; ugyanakkor, a jog által megengedett legteljesebb mértékig kizárjuk a felelősségünket azért, hogy ezek a részletek, leírások és képek pontosak, teljesek, megbízhatóak, aktuálisak vagy hibátlanok.
3.3. A Honlapon bemutatott termékek ill. a vásárlónak esetlegesen nyújtott termékminták kizárólag személyes használatra valóak. A vásárló nem jogosult eladni ill. továbbértékesíteni ezeket a termékeket ill. termékmintákat. Fenntartjuk a jogot arra, hogy – előzetes értesítést követően, de akár anélkül is – töröljük vagy csökkentsük az egy vásárló részére juttatandó termékek ill. termékminták mennyiségét, amennyiben saját belátásunk alapján úgy ítéljük meg, hogy az sérti a jelen ÁSZF-et.


4. ÁRAK

4.1. A Honlapon keresztül elérhető valamennyi termék ára tartalmazza az alkalmazandó általános forgalmi adót és forintban értendő. A szállítási költséget az ár nem tartalmazza; az a megrendelő felületen külön került feltüntetésre. További információk elérhetőek a pénztár funkció alkalmazásakor.
4.2. A Honlapon feltüntetett árak helyességét rendszeresen felülvizsgáljuk. Mindazonáltal nem tudjuk garantálni, hogy azok hibátlanok. Abban az esetben, ha egy termék ára nyilvánvalóan helytelen, úgy felajánljuk a vásárlónak, hogy megveheti a terméket a helyes áron vagy töröljük a megrendelését.

5. MEGRENDELÉS LEADÁSA

5.1. A vásárlót a rendelése leadásában a Honlapon feltüntetett egyszerű utasítások segítik.
5.2. A rendelés leadásához a vásárlónak meg kell adnia a kívánt mennyiséget (legfeljebb 10-et rendelhet egy termékből), és a vásárló legfeljebb 500.000,- Ft összegben vásárolhat.
5.3. A vásárló ezután a „Kosárba” gombra kattintva tudja a termékeket a bevásárló kosarába helyezni. A vásárlás bármely pontján a vásárló ellenőrizni tudja a vásárlói kosarát úgy, ha az aktuális oldalon a „Kosár” szimbólumra kattint a jobb felső sarokban. A vásárló kedvencként el tud menteni egy terméket, ha a termék neve alatt/mellett a „Kedvencekhez adom” szív alakú gombra kattint. Így a termék a vásárló „Felhasználói fiókom” oldalán a Kedvencek között fog megjelenni. Ahhoz, hogy a vásárló a kedvencnek jelölt termékeit bármely számítógépen láthassa, saját profiljával kell belépnie ill. bejelentkeznie.
5.4. A vásárlás befejezése érdekében a vásárlónak a képernyőn megjelenő utasításokat kell követnie. A vásárló bármikor kijavíthatja az általa bevitt adatokat, megváltoztathatja a vásárlói kosara tartalmát úgy, hogy egy vagy több terméket ahhoz hozzáad vagy eltávolít, illetve a vásárlás befejezése ill. a megrendelés leadása előtt törölheti a teljes megrendelést is. A megrendelés leadásával a vásárló tudomásul veszi és kijelenti, hogy valamennyi, a folyamat során megjelenő instrukciót elolvasott és a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint tudomásul veszi, hogy a termékek megrendelése fizetési kötelezettséget keletkeztet a számára. A megrendelési folyamat végén a vásárló a megrendelését a „Rendelés elküldése” gombra kattintva küldi el a Honlapon.
5.5. A megrendelés leadását követően egy „Köszönjük megrendelését!” oldal fog megjelenni, továbbá a vásárló hamarosan egy visszaigazoló e-mailt fog kapni arról, hogy rendelése sikeresen megékezett. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. §-ával összhangban, a megerősítő e-mail tartalmazza a jelen ÁSZF kivonatát, a megrendelt termékek lényeges tulajdonságait, az ár és a fizetési mód részletes leírását, a házhozszállítás költségeit, az elállási jog gyakorlásának feltételeire és módjaira vonatkozó információkat, azt a címet, ahová az esetleges észrevételeit, panaszait el tudja küldeni, az ügyfélszolgálatra és a fennálló szavatossági és garanciális igények érvényesítésére vonatkozó információkat.
18. § A távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza
a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; 
és
b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.
11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót
a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
b) a vállalkozás nevéről;
c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;
d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér;
e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;
f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;
  g)10  a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha azzal összefüggésben az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj terheli a fogyasztót, vagy a telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár;
h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;
i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról;
j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és - a távollévők között kötött szerződés esetében - a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;       LSD:11.2. pont!
k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;
l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;
m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;
n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;
o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;
p)11  adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés a határozott idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, a szerződés felmondásának feltételeiről;
q)12 
r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;
s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;
t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről.

5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy a vállalkozás csak elektronikus számlát küldjön részére és a számla teljesítés dátumának a csomag szállítónak történő átadás napját nevezze meg. A vásárló által megadott e-mail címen levélben elküldött link segítségével letölthető és nyomtatható 8 éven keresztül. A csomag kizárólag egy szállítólevelet tartalmaz, amely nem minősül pénzügyi bizonylatnak.
5.7. Amennyiben a megrendelés leadását követő 24 órán belül a visszaigazoló email nem érkezne meg, kérjük, forduljon hozzánk segítségért a   +36 1 612 1176 -es telefonszámon.
5.8. Amennyiben a vásárlóknak a megrendelés leadása során bármely kérdése vagy észrevétele lenne, vagy egy korábbi rendelésének állapotáról szeretne érdeklődni, telefonon a +36 1 612 1176 -es számon vagy a bestmakeupstore@gmail.com e-mail címen tud bennünket keresni. A gyorsabb kiszolgálás érdekében érdemes a rendelésazonosító számot ilyenkor előkészíteni.


6. AJÁNDÉKCSOMAGOLÁSI SZOLGÁLTATÁS

6.1. A megrendeléseket minden esetben különleges bánásmódban részesítjük. Szívesen készítünk Önnek gyönyörű ajándékcsomagot is, amennyiben a rendelés leadása közben ez a funkció elérhető. Ezt a szolgáltatásunkat a Honlapon feltüntetett kiegészítő díj megfizetése ellenében nyújtjuk vásárlóinknak.
6.2. Amennyiben a vásárló szeretné, hogy megrendelése ajándékként becsomagolva érkezzen, a „Rendelés elküldése” során az „Ajándékcsomagolás” funkciót ki kell választania. Vásárlóink jelenleg nem tudnak személyes üdvözlő kártyát mellékelni az ajándékhoz.
6.3. Amennyiben az „Ajándékcsomagolás” kérés több terméket érint, ezekből egy ajándékcsomagot készítünk.


7. KEDVEZMÉNYKÓD

7.1. A kedvezménykódok érvényesítéséhez a vásárlás befejezése során a vásárlónak meg kell adnia az aktuális kódot. A kisbetű/nagybetű különbségre ügyelni kell, és a kódot pontosan a feltüntetett formátumban kell megadni.
7.2. Ha a kedvezménykód sikeresen felhasználásra kerül a rendelés folyamán, akkor a „Rendelés részletei” menüpontban fog megjelenni.
7.3. Egy megrendelésnél egy kedvezménykód használható fel. A kedvezménykódok halmozása nem lehetséges.


8. FIZETÉSI MÓDOK

8.1. A vásárló a termékekért készpénzzel fizethet (bankártyával ideiglenesen még nem fizethet). Az alább felsorolt bankkártyákat tudjuk elfogadni: folyamatban
8.2. A bankkártyát mindaddig nem terheljük, amíg a termékek elküldésre nem kerülnek.
8.3. A vásárlók biztonsága érdekében a vásárló számlázási nevének és címének meg kell egyeznie a fizetéshez használt bankkártya tulajdonosáéval. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ennek a követelménynek meg nem felelő rendeléseket töröljük.
8.4. A bankkártya kibocsátói a bankkártya tulajdonosait ellenőrzik és azonosítják. Amennyiben a vásárló bankkártyáját kibocsátó cég valamely fizetést felénk visszautasít vagy – bármely okból – nem engedélyez, akár a fizetést megelőzően, akár azt követően, a megrendelés teljesítésének elmaradásáért vagy késedelméért nem vállalunk felelősséget.
8.5 Az utánvéttel történő fizetés díjköteles: 
Az utánvét díja 10.000 Ft-ig (a vásárlás bruttó összege) 250 Ft + ÁFA.
Az utánvét díja 10.000 Ft - tól 20.000 Ft-ig (a vásárlás bruttó összege) 400 Ft + ÁFA. 
20.000 Ft bruttó vásárlás fölött az utánvét díjtalan.


9. MEGRENDELÉSEK NYOMON KÖVETÉSE

9.1. A termékeket általában a megrendelés kézhezvételét követő  3-5 munkanapon belül szállítjuk. A szállítással kapcsolatos információkkal a vásárlóknak telefonon a +36 1 612 1176 -es telefonszámon vagy az bestmakeupstore@gmail.com e-mail címen állunk rendelkezésre.
9.2. A BEST MAKEUP STORE fiókkal rendelkező vásárlók a legutóbbi rendeléseik állapotát a ‘fiók’ menüponton belül a ‘eddigi rendeléseim’ almenüpontban tekinthetik meg. Ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy egy vásárló a megrendelésének aktuális állásáról információt szerezzen.
9.3. Amikor a vásárló a Felhasználói ‘fiók’ oldalra lép, a rendszer kérni fogja, hogy lépjen be e-mail címe és jelszava megadásával. A vásárló a folyamatban lévő és múltbeli megrendeléseiről egy összefoglalót fog látni. Amennyiben egy megrendelés elküldésre került, a hozzátartozó nyomkövetési szám (amennyiben rendelkezésre áll) fog megjelenni a megrendelés mellett. A kézbesítés állapotát a vásárlók a Rendelés történet oldalon belül a „Szállításra Átadva” gombra kattintva tudják a futárszolgálatnál ellenőrizni. Néhány futárszolgálatnál a nyomkövetési szám csak a termékek szállításra történő átadását követő 24 órát követően áll rendelkezésre.
9.4. Időnként előfordulhat, hogy egy megrendelést vagy annak egy részét rendszerünk különböző okokból kifolyólag töröl. Ilyen okok lehetnek:
A termék(ek) nem elérhető(ek) 
A fizetési információkat nem lehetett feldolgozni 
A megadott címre nem tudunk szállítani 
A megrendelés kétszer lett leadva 
A megrendelés törlése a vásárló kérésére
9.5. Ha egy megrendelés törlésre kerül, a vásárlót e-mailben tájékoztatjuk a törlés okáról. A vásárlót a törölt megrendeléssel kapcsolatban semminemű fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a vásárló újabb megrendelést szeretne leadni, vagy a törölt megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kereshet bennünket telefonon a +36 1 612 1176 -es telefonszámon vagy e-mailben a bestmakeupstore@gmail.com email címen.


10. KÉZBESÍTÉS

10.1. A megrendeléseket kizárólag munkanapokon (hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével) dolgozzuk fel és teljesítjük. A szombaton ill. vasárnap leadott megrendeléseket a következő munkanapon dolgozzuk fel.
10.2. Postafiók címre nem tudunk szállítani.
10.3. A szállítási költséget a vásárló viseli; a szállítási költséget a számlán és a szállítólevélen külön tüntetjük fel. A termék kézbesítése furgefutar.hu - n keresztül (DPD, GLS), a feladás napjától számított 3-5 munkanapon belül történik normál szállítás esetében. Az online vásárolt termék egyszeri szállítási költsége normál szállítás esetében a megrendelt termékek értékétől függően 920 Ft + 27% ÁFA. (20 000 Ft Bruttó  értékű rendelésig). Ha a rendelés összege meghaladja a bruttó 20 000 Ft-ot, a szállítási költség ingyenes.  
10.4. A termékeket a megrendelés leadását követő 3-5 munkanapon belül kézbesítjük normál szállítás esetén kivéve, ha a vásárlót ugyanezen időszakon belül arról értesítjük (ideértve az e-mailben történő értesítést is), hogy a termék akár állandó, akár átmeneti jelleggel nem elérhető. Amennyiben a vásárló ügyel arra, hogy rendelését 15:00 előtt leadja, akkor a kiszállítás ideje 2 munkanapot vesz igénybe.


11. ELÁLLÁSI JOG

11.1. Az elállási jog kizárólag az olyan természetes személyeket illeti meg, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el, és aki terméket vásárol, rendel, szerez vagy használ, illetve aki termékekre vonatkozó kereskedelmi célú kommunikáció címzettje. (továbbiakban: „Fogyasztó”).
11.2. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a vásárlóinknak a legmagasabb színvonalú kozmetikai termékeket nyújtsuk. Amennyiben a vásárló úgy érzi, hogy a tőlünk kapott termék nem felel meg az elvárásainak, úgy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. és 22. §-a alapján a vásárlónak joga van minden indokolás nélkül a vásárlástól elállni azt követő 14 (tizennégy) napon belül, hogy a vásárló (illetve harmadik személy javára szóló megrendelés esetén a vásárló által megjelölt személy) a terméket (több termék esetében az utolsóként kiszállított terméket) kézhez vette.
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
 (4)15  Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.
11.3. Az elállási jogát a vásárló az bestmakeupstore@gmail.com e-mail címre küldött értesítésben tudja gyakorolni, megadva a megrendelés részleteit, köztük a megrendelés számát és a visszaküldött termékek leírását; a vásárló az elállási jogát a jelen ÁSZF-hez 1. számú mellékletként csatolt minta használatával ill. egy szabadon fogalmazott, de egyértelmű nyilatkozattal is gyakorolhatja. A megrendelt termékekhez mellékelve a vásárló egy kísérőokmányt fog találni, mely tartalmazza a megrendelés adatait valamint a visszaküldési folyamatra vonatkozó információkat. Amennyiben a kísérőokmányban feltüntetett termékek nem felelnek meg a csomagban található termékeknek, a vásárló köteles bennünket haladéktalanul értesíteni erről a 06303473631-es telefonszámon.
11.4. Ezt követően Ügyfélszolgálatunktól a vásárló fog kapni egy azonosítószámot és egy e-mailes visszaigazolást. Kérjük vásárlóinkat, hogy ezt az azonosítószámot az ügyfélszolgálatunkkal történő későbbi egyeztetés érdekében szíveskedjenek megőrizni.
11.5. Elállás esetén a vásárló köteles a megrendelt terméket a kísérőokmányban feltüntetett címre haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlását követő 14 (tizennégy) napon belül visszajuttatni. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a vásárló a terméket a tizennégy-napos határidő utolsó napján elküldi (postára adja vagy a futárszolgálatnak átadja).
11.6. A visszaküldés költségét a vásárló viseli, amennyiben nem ugyanazzal a szolgáltatóval küldeti vissza a csomagot (UPS). Utánvételes csomagokat nem tudunk elfogadni. A vásárlót az elállási jog gyakorlásával összefüggésben kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költsége terheli. Amennyiben a vásárló a szerződéstől eláll, valamennyi, a vásárló által megfizetett összeget (ideértve a szállítási költséget is, kivéve, amennyiben a vásárló az általunk ajánlott legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot választott) haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 14 napon belül visszatérítünk a vásárlónak. A visszatérítést mindaddig jogosultak vagyunk visszatartani, amíg a termékeket vissza nem kaptuk ill. ameddig a vásárló nem igazolta, hogy a termékeket részünkre visszaküldte (amelyik korábban bekövetkezik).
11.7. Javasoljuk, hogy a csomagot regisztrált küldeményként adják fel (úgy, hogy a kézbesítéskor azt a címzettnek alá kelljen írnia). A termékek visszaküldése során bekövetkező veszteségért ugyanis nem felelünk.
11.8. Terméket kizárólag bontatlan csomagolásban veszünk vissza, vagyis ha a készítményt már felbontotta, nem áll módunkban elállás esetén visszafizetni a vételárát.
Amennyiben a termék átvételekor a csomagoló kartondobozon olyan külsérelmi nyomot lát, amely alapján feltételezi, hogy a megrendelt termék sérülhetett szállítás közben:
1. Kérjük, hogy bontsa fel a csomagot a futár jelenlétében!
2. Amennyiben sérült (összetört, kifolyt stb.) a termék, kérje kárfelvételi jegyzőkönyv rögzítését a futártól!
Tájékoztatjuk, hogy a kárfelvételi jegyzőkönyv felvételének hiányában nem áll módunkban az esetlegesen sérülten átvett termékek utólagosan történő kártalanítása, illetve fenntartjuk magunknak ennek egyedi elbírálásra vonatkozó jogát!
11.9. A fenti rendelkezések kizárólag az online leadott rendelésekre vonatkoznak. Az üzletekben megvásárolt termékek visszavételére az egyes üzletek saját üzletpolitikája vonatkozik. Egy BEST üzletben vagy kiskereskedelmi partnerünk üzletében vásárolt termék a BEST online-on keresztül nem küldhető vissza ill. cserélhető ki. A BEST online-on keresztül vásárolt termék BEST üzletben nem adható vissza ill. cserélhető ki.


12. AZ ELÁLLÁSI JOG ELVESZTÉSE

12.1. A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát:  
• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a teljesítést a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdtük meg, és a vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
• olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac általunk nem befolyásolható, a 14-napos elállási időszak alatt is lehetséges ingadozástól függ; 
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtunk; 
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke általunk nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés 
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 
• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vásárló kifejezett kérésére keressük a vásárlót fel sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta; 
• a használt, viselt, kimosott, módosított vagy sérült termékek tekintetében; 
• olyan termék tekintetében, amely a címke eltávolítása miatt nem azonosítható; 
• olyan termék tekintetében, melyet nem teljes egészében, használt vagy nem eredeti csomagolásban küldtek vissza vagy olyan szett, amely nem tartalmaz minden elemet.


13. AZ ELÁLLÁS VISSZAIGAZOLÁSA

A termékek visszaküldését követően megvizsgáljuk, hogy a vásárló jogosan gyakorolta-e az elállási jogát a Korm. rendelet értelmében. Amennyiben az minden feltételnek megfelel, úgy az elállási jog elfogadását és a visszaküldött termékek kézhezvételét a vásárlónak e-mailben visszaigazoljuk, és – a vásárló döntésétől függően – a terméket kicseréljük vagy a vételárat visszafizetjük.
A visszafizetés időtartama a vásárló által alkalmazott fizetési módtól függ.


14. HIBÁS TELJESÍTÉS

14.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:157. §-a szerinti hibás teljesítés esetén, a Ptk. 6:159., 6: 168. és 6:169. §-a szerinti garanciális rendelkezések megfelelően irányadóak. A vásárló jogosult a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérni. Amennyiben ezek nem lehetségesek, a vásárló jogosult árleszállítást kérni vagy a szerződéstől elállni. A vásárló elesik ettől a jogától, amennyiben a hiba felismerését követő két hónapon belül nem értesít bennünket a hibáról. Az olyan hibás teljesítésekért terhel bennünket a felelősség, amely a termék kézhezvételét követő két éven belül válik felismerhetővé. A termék kézhezvételét követő huszonhat hónapon túl szavatossági igény nem érvényesíthető, kivéve, ha a hibát mi szándékosan és rosszhiszeműen elfedtük. Kérjük, olvassa el a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét, melyben részletesen elmagyarázzuk az Önt a hibás teljesítés esetén megillető jogokat.

15. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

15.1. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó és azt a magyar jogszabályokkal összhangban kell értelmezni.
15.2. Valamennyi, a jelen ÁSZF értelmezésével, érvényesítésével és/vagy végrehajtásával kapcsolatos jogvita a vásárló lakóhelye ill. tartózkodási helye szerint illetékes bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.


16. ELÉRHETŐSÉGEK

16.1. A termékekkel vagy a Honlapon keresztül megvásárolható termékek tulajdonságaival kapcsolatosan kereshet bennünket a bestmakeupstore@gmail.com e-mail címen, 
vagy postai levélben az alábbi címen: 1147 Budapest Öv utca 135.

SZEMÉLYESEN ÜZLETÜNKBEN: 1056 Budapest Irányi utca 18.

17. PANASZKEZELÉS

A velünk fennálló panaszának gyors, egyszerű és peren kívüli rendezése érdekében békéltető eljárást kezdeményezhet. A székhelyünk szerint illetékes békéltető testület címe: Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; postai címe: 1253 Budapest, Pf.:10, telefonszáma: (1) 488-2131, fax száma: (1) 488-2186, e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu vagy onlinevita@bkik.hu).
5. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis-kezelés pusztán a termékek megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás - , nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.
1. számú Melléklet
(Amennyiben elállási jogával szeretne élni, kérjük, hogy töltse ki és küldje vissza az alábbi mintát. Kérjük, akkor használja ezt a mintát, ha elállási jogát papír alapon gyakorolja)
Elállási nyilatkozat
BEST MAKEUP STORE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1147 Budapest, Öv utca 135. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01 09 298843; adószám: 25963430-2-42.) 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Megrendelés / Kézhezvétel napja: 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: 
Kelt:
2. számú Melléket
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben a szerződés használt termékre vonatkozik, az elévülési idő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.